Nieuws, Evenementen en Meer!

Disclaimer

Disclaimer

De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Ondanks dit is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of op een andere wijze incorrect is.  Hoewel wij van Foto Team Twente ons best doet om alle informatie, diensten en producten zo goed en foutloos mogelijk aan te bieden, kan Foto Team Twente niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele fouten, defecten of andere beschadigende consequenties, voortkomend uit het gebruik van deze website. Foto Team Twente ziet derhalve af van welke aansprakelijkheid dan ook.

Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, verspreid, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, downloaden naar andere websites, databases of op welke andere manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Foto Team Twente. Alle geplaatste foto`s zijn eigendom van Foto Team Twente, tenzij anders vermeld.

Foto Team Twente aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de door derden aangeboden informatie & foto`s op deze website. Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden.

Foto Team Twente aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de – al dan niet door derden aangeboden- informatie op deze website.Foto Team Twente behoudt zich dan ook het recht voor om de door derden aangeboden informatie te wijzigingen en/of te verwijderen, indien de door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie in strijd is met de wet, de belangen van overige internetgebruikers, andere derden of de Algemene Voorwaarden van Foto Team Twente.
Foto Team Twente is geen onderdeel van een overkoepelend bedrijf of mediagroep. Foto Team Twente wordt beheerd, onderhouden en verzorgd door het eigen team.

Publicatie foto’s

Mocht het zo zijn dat U niet eens bent met een publicatie, of met de gepubliceerde foto’s, neem dan contact op met Foto Team Twente via info@fototeamtwente.nl. Na overleg worden de foto’s of de gehele publicatie verwijderd of aangepast.

Foto’s insturen

Foto’s en andere bestanden die worden ingestuurd via de emailadres die op deze site staat, worden eerst gecontroleerd op virussen. Mocht het zo zijn dat er een verdacht pakketje binnenkomt, wordt dit direct verwijderd, en krijgt de persoon in kwestie een waarschuwing. Bij herhaling wordt de IP adres gebanned op deze website.

Opvragen foto’s

Alle foto’s op deze website zijn opvraagbaar met en zonder copyright. Aan het verkrijgen van foto`s zonder copyright van Foto Team Twente zijn kosten gebonden. Voor meer informatie over deze kosten kunt u mailen met info@fototeamtwente.nl

Mocht het zo zijn dat U foto’s wilt hebben die niet door Foto Team Twente zijn gemaakt, kunnen we regelen om de originele foto’s naar U toe te sturen.

Cookies

Wij maken gebruik van cookies om U beter van dienst te zijn. Onze cookies worden alleen gebruikt voor het bijhouden van uw inloggevens. Wij bewaren deze gegevens niet en U kunt deze kleine tekstbestandje zelf verwijderen, mocht U achteraf niet eens zijn om onze gegevens op uw computer te hebben. Deze cookies komen alleen op uw computer wanneer U zich registreert op onze website. Deze cookie die dan op uw computer komt is verder onschadelijk voor uw computer en wordt alleen gebruikt als geheugensteuntje voor onze website.

Sponsoren
Natuurbrand risico
Huidige situatie Regio Twente:


"Klein gevaar"
Meer informatie
Buienradar
Facebook
Archief
FTT is deelnemers van:
Burgernet:


Amber Alert:


AED Alert:


NL-Alert: